Giới thiệu giải đấu

Giới thiệu

Tháng 4 nóng trở lại với giải đấu quy mô và tâm cỡ nhất khu vực Miền Nam " GIẢI GÔN VÔ ĐỊCH TP.HCM MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 - TRANH CUP VIETCOMBANK".