Tin giải đấu

2 tháng trước

HGA lịch sử hình thành và phát triển

Hơn 17 năm hình thành và phát triển, đến nay, Hội Gôn TP. Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là một trong những Hội Gôn lâu đời nhất của Việt Nam, một trong những “cái nôi” tìm kiếm, phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển phong trào gôn trên địa bàn TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung

https://youtu.be/A_xvsF7uEQE